psykologiaarhus.com v/Gitte Bundgaard

 

 

Som Psykolog i Århus, er jeg i dag en del af klinikfællesskabet Huset Blachs Gaard.

Blachs Gaard er beliggende Vesterport 8 K, 8000 Århus C - ved Vesterbro Torv.

 

 

Inden jeg uddannede mig til psykolog, har jeg arbejdet som fysioterapeut, hvor jeg har flere års erfaring i at arbejde kropsligt med bl.a. angst, psykiske og fysiske traumer og kroniske smertetilstande.

 

 

Som både psykolog og fysioterapeut har jeg ekstra opmærksomhed på sammenhængen

mellem krop og psyke, og anvender kroppens ressourcer aktivt i terapien. Det er min erfaring,

at der sker en større integration af det psykoterapeutiske arbejde, når kroppen inddrages i terapien.

 

 

Hjælp til

 

 • Depression
 • Angst
 • Stress
 • Kriser og sorg
 • Selvværds problemer
 • Kroniske smertetilstande
 • Traumer/Belastningsrekation
 • Forsøgt selvmord og selvmordsovevejelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Funktionelle lidelser

Jeg tilbyder

 

 • Individuel samtaleterapi.

Pårørende kan deltage i det omfang, det kan være gavnligt for samtaleforløbet.

 • Terapi i grupper med 4-6 deltagere. Gruppe terapi er især relevant, hvis du har problemer med depression, angst, stress eller kroniske smerter.
 • 8 ugers gruppeforløb med Mindfulness Baseret Stress Reduktion, MBSR.
 • Foredrag: Stress og livet.

Hvordan kan jeg hjælpe

 

 • Gennem tillid og tryghed
 • Acceptance and Commitment Therapy, ACT
 • Mindfulness Baseret Stress Reduktion, MBSR
 • Kognitiv terapi
 • Klinisk Hypnose
 • Traume Terapi
 • Medfølelsesfokuseret Terapi, CFT
 • Kropsterapi

Autoriseret psykolog i Aarhus Gitte Bundgaard

gitte@psykologiaarhus.com

Huset Blachs Gaard Vesterport 8 K | 8000 Aarhus C. | mobil: 60 822 922 | www.psykologiaarhus.com